E2 Helse ønsker å støtte opp i lokalmiljøet, idretten og synes det er spennende med satsning på kvinnefotballen. Vi ønsker å bistå SF Kvinner med forebyggende og prestasjonsfremmende tiltak, slik at de har et best mulig utgangspunkt for å prestere over tid. Målet vårt er å gi gode faglige innspill slik at spillerne får kunnskap til å ta gode valg i treningshverdagen. I tillegg får hver enkelt spiller et tilrettelagt treningsprogram basert på egne mål, posisjon på banen, treningserfaring og skadehistorikk.

Vi ønsker at SF Kvinner opplever nytte av samarbeidet. Vi vet at spillere i en klubb har ulik erfaring med trening, det er derfor viktig for oss å gi spillerne individuelt eierskap til hva de selv kan og bør gjøre for å fremme egen prestasjon og unngå skade, noe som til slutt vil komme laget til gode.

SF Kvinner gir fin variasjon i kundegrunnlaget på e2 Helse. Det vil gagne våre fysioterapeuter som får enda mer erfaring og et større innblikk i hverdagen til flere idrettsutøvere. Fysioterapeutene våre jobber også mye med forebyggende arbeid ute i bedrift, der snakkes det mye om at arbeidstaker må være rustet til å tåle den belastningen arbeidet krever. Dette gjelder jo også for spillerne i SF Kvinner.

#e2helse #utvikling #sfkvinner