Gurusoft mener det er viktig at det lokale næringslivet støtter idretten, og bidrar til at talenter kan satses på uansett hvor i landet befinner seg. Videre synes vi det er spesielt viktig at kvinner løftes opp og frem i idretten. I Vestfold har ikke utøvere i Norges største kvinneidrett en utviklingsvei mot toppen, og vi ønsker å bidra til likestilling innenfor sponsing og økonomiske ressurser mellom jenter og gutter.

Det er viktig for oss med synlighet rundt et prosjekt vi brenner for - nemlig like muligheter for jentene. Gurusoft har støttet SF Kvinner fra dag én fordi jentene fortjener like muligheter som gutta. Det er en enorm skjevfordeling blant jenter og gutter når det gjelder sponsorstøtte. Gurusoft prioriterer nettopp SF Kvinner fordi vi ønsker å bidra til å utjevne denne forskjellen.

- Gurusoft ønsker, akkurat som SF kvinner å tiltrekke oss unge talenter, og gi dem en følelse av at de kan få et like godt tilbud i Sandefjord som i andre større byer.

Det holder ikke bare å snakke om at vi ønsker talentfulle ressurser til distriktene – vi må faktisk gjøre en innsats for å få dem hit. Ved å sponse SF kvinner gir vi et tydelig signal om at man både kan jobbe og trene seg til topps i Sandefjord!

Ta kontakt med klubben på e-post "post@sfkvinner.no" eller telefon 916 24047 hvis du vil være med å gjøre en forskjell for jentene i regionen. Vi kommer gjerne innom for en hyggelig prat og en kopp kaffe.