Peppes Pizza ønsker å bidra til at jenter får samme muligheter til utvikling og arenaer til å bli gode fotballspillere som guttene. Peppes Pizza har også vært ny, fersk og lysten på utvikling og i så måte har vi flere likheter med jentefotballen enn man skulle tro. Peppes Pizza i Sandefjord kunne aldri klart seg uten støtte fra lokalbefolkningen og nå som vi har mulighet til det så ønsker vi å gi noe tilbake, da skiller vi IKKE på om det er gutter eller jenter.

Vi har aldri hatt annet ønske om utbytte av avtalen enn at vi kan se en utvikling av klubb og jentene. Peppes Pizza Sandefjord ønsker å blir sett sammen med og sammenlignet med SF kvinner som en utfordrer som ønsker å vokse, ta plass og bli regnet med.

Vår satsning på kvinnefotballen bidrar til at vi som arbeidsplass og våre ansatte føler oss mer som en inkluderende bedrift som ikke skiller på kjønn eller annet i vår satsning og støtte. Å bli satt i samme kategori som jentefotballen øker stoltheten blant våre ansatte og oss ledere. Som SF kvinner ønsker vi at flere skal få mulighet til å utvikle seg og bli en bedre utgave av seg selv både på og utenfor banen (restauranten).

#peppespizza #utvikling #sfkvinner