SF Kvinner hadde stor fremgang i sin andre sesong som egen klubb og nykomponert lag. Det var tre hardtsatsende lag SF Kvinner, Strømsgodset og Start som skilte seg klart ut fra resten og kjempet om opprykk. SF Kvinner viste gjennom å slå både Strømsgodset og Start hjemme at vi har nivået til de beste. Start viste seg å være sterkest til slutt og dermed må SF Kvinner planlegge med en ny sesong i 3. divisjon. 

Omleggingen av divisjonssystemet i 2022 har hatt uheldige konsekvenser for flere hardtsatsende elitelag som kjemper med andre elitelag om én enkelt opprykksplass. Dette er lag som kanskje ville kjempe om opprykk til 1. divisjon, men som konkurrerer innbyrdes for å rykke opp til 2. divisjon, nærmest i en slags kø til alle har kommet opp. NFF ønsker at elitelagene skal satse på kvinnene, men modellen slik den er nå utfordrer utholdenheten til klubbene på vei opp. Denne problemstillingen vil vi adressere ovenfor Lise Klaveness og NFF. 

Økonomien i SF Kvinner går akkurat rundt i 2023 og vi trenger flere langsiktige sponsorer for å nå våre mål de kommende årene. Vi har bygget opp en sponsorpool på ca 2 millioner kroner. Målet for 2024 sesongen er at vi klarer å inngå langsiktige sponsoravtaler som finansierer ansettelsen av en daglig leder i klubben så snart som mulig. Per nå driftes SF Kvinner markedsmessig og administrativt på dugnad, men en slik organisering er ikke bærekraftig på sikt. 

Nok spillere i Vestfold?
Mange spør seg, har vi tilstrekkelig med spillere med ambisjoner og talent for å bygge en toppklubb på øverste nivå i Vestfold. Dette er et relevant spørsmål siden Vestfold ikke har klart dette siden fotballklubben Larvik sist spilte på øverste nivå sesongen 2008. Klubben ble nedlagt før 2010 sesongen da klubbledelsen vurderte at spillerstallen ikke var god nok for 1. divisjon (nivå 2). 

Jente/kvinnefotballen i Vestfold sliter på alle nivåer, bortsett fra klassene 6-7 år der rekrutteringen er høyere enn noen gang. Det har vært avholdt flere møter mellom klubber og krets for å diskutere situasjon og mulige strategier for å styrke kvinnefotballen. Det er avklart at SF Kvinner er eneste klubb i Vestfold med ambisjoner og mulighet til å ivareta toppsatsing for kvinner. Det er også fastslått at det er en klar sammenheng mellom rekruttering i breddefotballen, spesielt i de eldre klasser, og toppfotballen. Vi ser at fylker med gode lag på toppen også har bedre rekruttering og flere lag i breddefotballen. 

Styret i SF Kvinner har definert fem hovedpilarer for å lykkes med toppfotball kvinner i Vestfold. 

 1. Vi må samle de beste spillerne. En klubb må bli klart førstevalg for spillere - ung eller voksen - som ønsker å satse og utvikle seg som fotballspiller.
 2. Hente inn erfarne spillere, helst Vestfold jenter. Vi kan ikke bygge et lag kun på unge talenter i tenårene så vi må ha et attraktivt tilbud, både sport og økonomi, som gjør at vi kan hente inn erfarne spillere utenfra. Klarer vi å bygge kontinuitet i prosjektet er mulighetene gode for å rekruttere fotballjenter som ønsker seg tilbake til Vestfold etter endt utdanning. Det er et faktum at fotball satsende jenter er ivrigere enn gutta på skolen og mange søker seg til utdanningstilbud som Vestfold ikke kan tilby.
 3. Økonomi - næringslivet må også ha vilje og økonomisk ryggrad for å satse på jentene uten at det skal gå på bekostning av herrefotballen eller andre kultur og idrettstilbud i Vestfold. Det er fortsatt helt andre økonomiske forutsetninger i kvinnefotballen og sammenligner vi med SF kan vi pr nå få toppfotball i Vestfold til ca 20% av budsjettet til herrene.
 4. Bygge en profesjonell organisasjon er en forutsetning for å lykkes over tid. Første steg er å ha råd til å ansette en daglig leder i klubben. På toppnivå bør klubben ha en organisasjon på 6 årsverk; daglig leder, marked, sportslig leder, trener A-lag, trener rekruttlag, spillerutvikler samt noen mindre stillinger. Klubben er også avhengig av engasjement og ildsjeler som er villig til å sitte i styre og stell, påta seg oppgaver i klubb, kamper og arrangement på dugnad. 
 5. Lykkes i samarbeidet med breddeklubbene som er selve rekrutteringsgrunnlaget for en toppklubben. Bredden må oppleve å få noe tilbake. Dette er krevende, særlig i etablering av en toppklubb med intern konkurranse i Vestfold, men skal vi lykkes over tid må dette samarbeidet fungere.

Sandefjord Fotball Kvinner skal være en toppklubb og vårt mål er at jentene skal få de samme muligheter og rammer som gutta. Styret har vedtatt følgende strategi og langtidsplan for perioden 2023 - 2025. 

 • Laget og klubben skal drives som om klubben var del av toppfotballen i Norge.
 • SF Kvinner skal være det klart beste sportslige tilbudet for jenter som ønsker å satse fotball, ung som voksen, i Vestfold. 
 • Etablere et rekruttlag slik at hele spillergruppen får et godt kamptilbud. Dette tilbudet kan fra start løses via et samarbeidslag.
 • Ansette daglig leder i på fulltid, en rolle som også skal dekke markeds- og sponsorarbeid. Personen, gjerne en kvinne, skal rekrutteres utenfor dagens miljø, komme inn med ny giv og kunne starte med blanke ark.
 • Etablert som del av toppfotballen og blant de 30 beste lagene i Norge innen 2025. 
 • Langsiktige sponsoravtaler på 2,5 millioner per år som dekker personalkostnader til daglig leder, trenere, nøkkelspillere og de største driftskostnadene i klubben. 
 • Satse på kampdagene som møteplass for yngre fotballspillende jenter i Vestfold, skape god stemning, gode opplevelser og søke at jentene kommer tilbake hver gang, med foreldrene. Fotballspillende jenter ønsker seg lokale jenter som forbilder, det har vi fått bekreftet gjennom årets publikumskamper. Alle barn har gratis inngang.
 • Positive til fortsatt bidrag inn mot landslagsskolen og spillerutvikling i samarbeid med NFF Vestfold. 
 • Bidra ut tilbake breddeklubbene med både spillere, trenerutdanning, deltagelse på jentedager, fotballskoler, m.m. 
 • Tett samarbeid med ungdoms- og videregående skoler som Wang, SVGS og Re for å bidra til bedre utvikling og ikke minst belastningsstyring. 
 • Samarbeid med utdanningsinstitusjoner som Universitet i Sørøst-Norge Campus Vestfold og Gokstad Akademiet, slik at vi kan tiltrekke oss fotballspillende jenter til byen og fylket for å kombinere skole og fotball. Dette blir strategisk viktig for å oppveie for lokale jenter som reiser til storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim for å studere. 
 • Samarbeide med næringslivet for å tiltrekke oss nyutdannede jenter som ønsker å kombinere jobb med toppfotball. Vi vet at fotballspillende jenter kombinerer høyere studier med toppfotball så dette er en spennende rekrutteringsarena for lokalt næringsliv. 

Sandefjord Fotball Kvinner skal være en toppklubb og vårt mål er at jentene skal få de samme muligheter og rammer som gutta. Flere fotball -og likestillingstopper reagerer sterkt på NRKs avsløring om at norske toppklubber bruker tre ganger så mye på utvikling av guttespillere som på jentespillere. NRKs kartlegging viser nemlig at norske toppklubber bruker i snitt 42.000 kroner på utvikling av jentespillere, mens man bruker 112.000 kroner på hver guttespiller. Les mer om funnene i NRK artikkel her.

SF Kvinner - fordi jentene fortjener det! 

Styret i Sandefjord Fotball Kvinner
Helge Krossøy, Per Ketil Berg, Anette Vestly, Kim Romero, Eva Susnic Krossøy og Anniken Gunleiksrud.