Det har vært et krevende etableringsår for klubben på alle plan; i praksis en omstart med nye trenere og oppbygging av nytt lag. Vårsesongen ble for svak med hele 5 tap. Klubben tok grep og hentet inn flere nye spillere i sommer. Dette ga resultater og en høstsesong med kun to tap, seier mot de argeste konkurrentene, men dessverre holdt det ikke helt inn. 

Økonomisk viser også fasiten at det har vært et krevende etableringsår med et stipulert underskudd på ca 150.000 kroner. 

 • Sponsorinntekter, gavebidrag og arrangement inntekter på totalt 2,17 millioner. Av disse utgjør gaver ved etablering (Sparebank1 stiftelsen) og landskamp 0,6 mill. 
 • Prognose for totale driftskostnader er på 2,31 millioner. Lønnskostnader kom på ca 1,35 millioner (SF Kvinner har tegnet de første proffkontraktene med jenter) og klubben hadde ca 1 million i øvrige driftskostnader. 
 • Årsaken til underskuddet er primært ekstra kostnader til signering av nye spillere i sommer, som et siste forsøk på å nå målsettingen om 2. divisjon i 2023.

Jente/kvinnefotballen i Vestfold sliter på alle nivåer, bortsett fra klassene 6-7 år der rekrutteringen er høyere enn noen gang. Det har vært avholdt flere møter mellom klubber og krets for å diskutere situasjon og mulige strategier for å styrke kvinnefotballen. Det er nå avklart at SF Kvinner er eneste klubb i Vestfold med ambisjoner og mulighet til å ivareta toppsatsing for kvinner. Det er også fastslått at det er en klar sammenheng mellom rekruttering i breddefotballen, spesielt i de eldre klasser, og toppfotballen. Vi ser at fylker med gode lag på toppen også har bedre rekruttering og flere lag i breddefotballen. 

Sandefjord Fotball Kvinner skal være en toppklubb og vårt mål er at jentene skal få de samme muligheter og rammer som gutta. Nå som det er klart at SF Kvinner fra 2023 sesongen vil spille på nivå 4 foreslår styret følgende strategi og langtidsplan for perioden 2023 - 2025

 • Laget og klubben skal drives som om klubben var del av toppfotballen i Norge.
 • SF Kvinner skal være det klart beste sportslige tilbudet for jenter som ønsker å satse fotball, ung som voksen, i Vestfold. 
 • Etablere et rekruttlag slik at hele spillergruppa får et godt kamptilbud. Dette tilbudet kan fra start løses via et samarbeidslag.
 • Ansette daglig leder i på fulltid, en rolle som også skal dekke markeds- og sponsorarbeid. Personen, gjerne en kvinne, skal rekrutteres utenfor dagens miljø, komme inn med ny giv og kunne starte med blanke ark.
 • Opprykk to av tre år i perioden og etablert på nivå 2 i norsk kvinnefotball i løpet av 2025. 
 • Langsiktige sponsoravtaler på 2 millioner pr år som dekker personalkostnader til daglig leder, trenere, nøkkelspillere og de største driftskostnadene i klubben. 
 • Satse på kampdagene som møteplass for yngre fotballspillende jenter i Vestfold, skape god stemning, gode opplevelser og søke at jentene kommer tilbake hver gang, med foreldrene. Fotballspillende jenter ønsker seg lokale jenter som forbilder, det har vi fått bekreftet gjennom årets publikumskamper. Alle barn har gratis inngang.
 • Positive til fortsatt bidrag inn mot landslagsskolen og spillerutvikling i samarbeid med NFF Vestfold. 
 • Bidra ut tilbake breddeklubbene med både spillere, trenerutdanning, deltagelse på jentedager, fotballskoler, m.m. 
 • Tett samarbeid med ungdoms- og videregående skoler som Wang, SVGS og Re for å bidra til bedre utvikling og ikke minst belastningsstyring. 
 • Samarbeid med utdanningsinstitusjoner som Universitet i Sørøst-Norge Campus Vestfold og Gokstad Akademiet, slik at vi kan tiltrekke oss fotballspillende jenter til byen og fylket for å kombinere skole og fotball. Dette blir strategisk viktig for å oppveie for lokale jenter som reiser til storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim for å studere. 
 • Samarbeide med næringslivet for å tiltrekke oss nyutdannede jenter som ønsker å kombinere jobb med toppfotball. Vi vet at fotballspillende jenter kombinerer høyere studier med toppfotball så dette er en spennende rekrutteringsarena for lokalt næringsliv. 

Styret vil nå gå i dialog med dagens sponsorer, næringslivet for øvrig, spillere og trenerapparat for å utrede strategiplanen ovenfor og det langsiktige grunnlaget for å skape toppfotball i Vestfold. De viktigste punktene i styrets to måneders plan nedenfor (1. desember 2022). 

 1. Sportslige avklaringer, gå i dialog med trenere og spillergruppen for avklare hvem som ønsker å satse videre i SF Kvinner (foreløpige samtaler viser positivitet).
 2. Sponsorbudsjett, vi vil gå i dialog med alle sponsorer og vi vil etterspørre skriftlig bekreftelse på engasjement og beløp innen 20. november. 
 3. Møter med sponsorer samt arrangere åpent møte og sponsortreff onsdag 9. november.
 4. Intern prosess i styre og administrasjon for å avklare den enkeltes ønske om videre engasjement samt mål om å få med nye ildsjeler inn i styre og klubbdrift. 
 5. Dialog med NFF Vestfold, utdanningsinstitusjoner og breddeklubber med tanke på samarbeid i perioden. Dette er en lengre prosess, så kun noen innledende møter i den kommende to måneders perioden vil bli prioritert. 

Den sportslige utviklingen kom dessverre for sent for å klare årets hovedmål, men stemningen i spillergruppa og trenerapparatet er positive til å satse videre for direkte opprykk i 2023. Styret er også positive til videre drift så fremt det økonomiske grunnlaget er til stede.

Kvinnefotballen er i sterk utvikling, også kommersielt. Vi håper Sandefjords fantastiske næringsliv ser mulighetene og sponser fotballjentene slik at deres drømmer kan bli virkelige. 

Les også artikkelen Toppfotball kvinner i Vestfold - fordi jentene fortjener det!

SF Kvinner - fordi jentene fortjener det! 

Styret i Sandefjord Fotball Kvinner
Helge Krossøy, Per Ketil Berg, Anette Vestly, Kim Romero, Mona Furustad og Eva Susnic Krossøy