De store ligaene og klubbene pøser inn store beløp på sine kvinnelag og den økonomiske tyngdekraften begynner gjøre seg gjeldende. I Norge øker i år sportsklubben Brann (tidligere Sandviken) budsjettet til sitt kvinnelag i toppserien fra 12 til 18 millioner. Det settes stadig nye publikumsrekorder i kvinnefotballen, nesten 90 000 tilskuere så EM finalen på Wembley i 2022 og i Norge har både Rosenborg og Branns kvinner hatt over 10 000 tilskuere på sine kamper. Publikum strømmer til fordi produktet er attraktivt og det er gøy å gå på kampene. Så hva med Vestfold, klarer vi å få til noe av det samme her?

Sandefjord Fotball takket i 2016 ja til invitasjonen og støtten fra 7 breddeklubber i Sandefjord for å etablere et kvinnelag. Suksess og opprykk de første årene har blitt etterfulgt av 3 krevende år under pandemien. Før 2022 sesongen ble kvinnesatsingen skilt ut i egen klubb Sandefjord Fotball Kvinner for å gi jentene bedre rammebetingelser.

Styret i SF Kvinner har definert fem strategisk viktige punkter for å lykkes med toppfotball kvinner i Vestfold. 

  1. Vi må samle de beste spillerne. En klubb må bli klart førstevalg for spillere - ung eller voksen - som ønsker å satse og utvikle seg som fotballspiller.
  2. Hente inn erfarne spillere, helst Vestfold jenter. Vi kan ikke bygge et lag kun på unge talenter i tenårene så vi må ha et attraktivt tilbud, både sport og økonomi, som gjør at vi kan hente inn erfarne spillere utenfra. Klarer vi å bygge kontinuitet i prosjektet er mulighetene gode for å rekruttere fotballjenter som ønsker seg tilbake til Vestfold etter endt utdanning. Det er et faktum at fotball satsende jenter er ivrigere enn gutta på skolen og mange søker seg til utdanningstilbud som Vestfold ikke kan tilby.
  3. Økonomi - næringslivet må også ha vilje og økonomisk ryggrad for å satse på jentene uten at det skal gå på bekostning av herrefotballen eller andre kultur og idrettstilbud i Vestfold. Det er fortsatt helt andre økonomiske forutsetninger i kvinnefotballen og sammenligner vi med SF kan vi pr nå få toppfotball i Vestfold til ca 20% av budsjettet til herrene.
  4. Bygge en profesjonell organisasjon er en forutsetning for å lykkes over tid. Første steg er å ha råd til å ansette en daglig leder i klubben. På toppnivå bør klubben ha en organisasjon på 6 årsverk; daglig leder, marked, sportslig leder, trener A-lag, trener rekruttlag, spillerutvikler samt noen mindre stillinger. Klubben er også avhengig av engasjement og ildsjeler som er villig til å sitte i styre og stell, påta seg oppgaver i klubb, kamper og arrangement på dugnad. 
  5. Lykkes i samarbeidet med breddeklubbene som er selve rekrutteringsgrunnlaget for en toppklubben. Bredden må oppleve å få noe tilbake. Dette er krevende, særlig i etablering av en toppklubb med intern konkurranse i Vestfold, men skal vi lykkes over tid må dette samarbeidet fungere.


Sandefjord Fotball Kvinner ble etablert 10.09.21 som en medlemsbasert klubb for å overta driften av SFs kvinnelag i 2. divisjon. Ambisjonene er å fortsette reisen mot toppen i norsk fotball og styret innser at dette etter omlegging av divisjonssystemet i 2022, er en lengre reise. 

Sandefjord Fotball Kvinner skal være en toppklubb og vårt mål er at jentene skal få de samme muligheter og rammer som gutta. Flere fotball -og likestillingstopper reagerer sterkt på NRKs avsløring om at norske toppklubber bruker tre ganger så mye på utvikling av guttespillere som på jentespillere. NRKs kartlegging viser nemlig at norske toppklubber bruker i snitt 42.000 kroner på utvikling av jentespillere, mens man bruker 112.000 kroner på hver guttespiller. Les mer om funnene i NRK artikkel her.

Vi håper nettopp du kan fremsnakke prosjektet og bruke ditt nettverk for å sikre økonomisk støtte til kvinnefotballens vei mot toppen. 

SF Kvinner - fordi jentene fortjener det!