Sandefjord Fotball Kvinner er eneste klubb i Vestfold med ambisjoner om toppfotball for kvinner. Det hviler et stort ansvar på prosjektet, og vi er helt avhengige av den gode jobben som gjøres i alle klubber for å lykkes. Vi setter stor pris på den jobben som gjøres ute i klubb. Det jobbes godt med utvikling av jentene, både som fotballspillere og mennesker. 

Vi ønsker å være et tilbud for spillere som ønsker noe ekstra, som har ambisjoner om å bli best mulig, spille på det høyeste nivå og trene mer enn de kan i sin egen klubb. Spilleren skal ikke bare ønske å trene mye og ha ambisjoner, men de skal trives i en gruppe for å lykkes.

Sammen med spiller, foresatte og klubb ønsker vi å legge til rette for den beste utviklingsarenaen, som betyr en best mulig trenings- og kamphverdag med tett oppfølging av trenere og andre ressurspersoner. Det kan være å fortsette i egen klubb, tilby hospitering og når tiden er riktig, tilby en permanent overgang. Noen er klare for å skifte miljø og treningsgruppe tidligere enn andre. Det handler om å finne den beste løsningen for den enkelte, og dette må gjøres i samarbeid med dere, selv om det til slutt er spilleren som må ta et selvstendig valg. 

Noen av spørsmålene vi stiller oss er: 

  • Hva skal til for at spilleren skal trives hos oss?
  • Er spilleren klar for økt trening med fokus på prestasjonsutvikling? 
  • Hvordan skal vi sammen med spilleren håndtere medgang og motgang?
  • Vi ønsker også å gi tilbake til vestfoldklubbene i form av aktiviteter og dialog. Vi tror på at vi sammen blir sterkere for jentenes skyld. Ta kontakt med oss for en samtale om mulighetene - post@sfkvinner.no.

Igjen, tusen takk til alle klubbene som har bidratt så langt og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i sesongen som kommer.