Betonmast

- Vi er en større aktør i byggebransjen og opplever mangel på jenter i bransjen. Vi har stilt oss spørsmålet hvorfor det er slik. Vi har vel innsett at jentene ikke har samme rettigheter/muligheter som gutta. Vi må legger mer til rette for at byggebransjen også passer for jentene.

Og vi opplevd det samme i fotballen. Jentene har absolutt ikke hatt samme rettigheter/muligheter som gutta. Derfor setter vi pris på at SF Kvinner legger til rette for at jentene kan få samme muligheter som gutta. Det er viktig at en klubb i Vestfold tar ansvar for de jentene i vestfold som ønsker å bli gode fotballspillere. Bør være unødvendig for jenter på  15-18 år å dra utenfor fylket for å bli en god fotballspiller.

Som dere skriver: «SF-Kvinner fordi de fortjener det». Dette gjelder ikke bare for kvinnene i SF, men også alle jentene i vestfold. Muligheten ligger i SF Kvinner.

Ole Bergersen, prosjektsjef Betonmast

Coretrek

Evo

 

dhub

 

Gurusoft

- For oss i Gurusoft handler samfunnsansvar om hvordan vi påvirker mennesker og miljø, og om hva som skal til for å gjøre en forskjell. I Vestfold har ikke utøvere i Norges største kvinneidrett en utviklingsvei mot toppen. 

- Gurusoft har støttet SF Kvinner fra dag én fordi jentene fortjener like muligheter som gutta! Det er en enorm skjevfordeling blant jenter og gutter når det gjelder sponsorstøtte. Gurusoft prioriterer nettopp SF Kvinner fordi vi ønsker å bidra til å utjevne denne forskjellen.

Aurora Skagen Eskedal, markedssjef i Gurusoft

 

Jotron

 

 

Jotun

 

Macron

Peppes Pizza

 

Torp-IT

 

 

Torp Økonomi