Betonmast

- Vi er en større aktør i byggebransjen og opplever mangel på jenter i bransjen. Vi har stilt oss spørsmålet hvorfor det er slik. Vi har vel innsett at jentene ikke har samme rettigheter/muligheter som gutta. Vi må legger mer til rette for at byggebransjen også passer for jentene.

Og vi opplevd det samme i fotballen. Jentene har absolutt ikke hatt samme rettigheter/muligheter som gutta. Derfor setter vi pris på at SF Kvinner legger til rette for at jentene kan få samme muligheter som gutta. Det er viktig at en klubb i Vestfold tar ansvar for de jentene i vestfold som ønsker å bli gode fotballspillere. Bør være unødvendig for jenter på  15-18 år å dra utenfor fylket for å bli en god fotballspiller.

Som dere skriver: «SF-Kvinner fordi de fortjener det». Dette gjelder ikke bare for kvinnene i SF, men også alle jentene i vestfold. Muligheten ligger i SF Kvinner.

Ole Bergersen, prosjektsjef Betonmast

Coretrek

Evo

 

dhub

 

Gurusoft

 

Jotron

 

 

Jotun

 

Macron

Peppes Pizza

 

Torp-IT

 

 

Torp Økonomi