Sandefjord Fotball Kvinner ble etablert som selvstendig klubb 10.09.2021. Årsmøte er klubbens øverste organ. 

Vi er fortsatt en relativt liten klubb og organisasjon, men vi har fått til mye på de to årene vi har drevet. Les vår langtidsplan, vær med å dele og skape engasjement. 

Jentene kommer, hovedtrener Fredrik Purser kommer og vi avslutter møtet med en orientering om status før sesongstart. 

Håper nettopp du vil være med å vise at du støtter SF Kvinner på deres vei mot toppen i norsk kvinnefotball. 

Vel møtt!

For styret i Sandefjord Fotball Kvinner
Vennlig hilsen
Helge Krossøy
styrets leder

Delta på åpent sponsormøte på Jotun 3. april

Jeg vil bli medlem i SF Kvinner