Hovedmål

 • Sandefjord Fotball Kvinner skal være en toppklubb og vårt mål er at jentene skal få de samme muligheter og rammer som gutta
 • 50% spillere fra Vestfold
 • Klart førstevalg for fotballjenter med ambisjoner og ferdigheter i Vestfold. 
 • Bidra positivt til rekruttering og utvikling av breddefotballen for jenter. 
 • Begeistre og skape magiske øyeblikk på banen.

Strategi for å nå målene

Strategi og langtidsplan for perioden 2023 - 2025.

 • Laget og klubben skal drives som om klubben var del av toppfotballen i Norge.
 • SF Kvinner skal være det klart beste sportslige tilbudet for jenter som ønsker å satse fotball, ung som voksen, i Vestfold. 
 • Etablere et rekruttlag slik at hele spillergruppa får et godt kamptilbud. Dette tilbudet kan fra start løses via et samarbeidslag.
 • Ansette daglig leder i på fulltid, en rolle som også skal dekke markeds- og sponsorarbeid. Personen, gjerne en kvinne, skal rekrutteres utenfor dagens miljø, komme inn med ny giv og kunne starte med blanke ark.
 • Opprykk to av tre år i perioden og etablert på nivå 2 i norsk kvinnefotball i løpet av 2025. 
 • Langsiktige sponsoravtaler på 2 millioner pr år som dekker personalkostnader til daglig leder, trenere, nøkkelspillere og de største driftskostnadene i klubben. 
 • Satse på kampdagene som møteplass for yngre fotballspillende jenter i Vestfold, skape god stemning, gode opplevelser og søke at jentene kommer tilbake hver gang, med foreldrene. Fotballspillende jenter ønsker seg lokale jenter som forbilder, det har vi fått bekreftet gjennom årets publikumskamper. Alle barn har gratis inngang.
 • Positive til fortsatt bidrag inn mot landslagsskolen og spillerutvikling i samarbeid med NFF Vestfold. 
 • Bidra ut tilbake breddeklubbene med både spillere, trenerutdanning, deltagelse på jentedager, fotballskoler, m.m. 
 • Tett samarbeid med ungdoms- og videregående skoler som Wang, SVGS og Re for å bidra til bedre utvikling og ikke minst belastningsstyring. 
 • Samarbeid med utdanningsinstitusjoner som Universitet i Sørøst-Norge Campus Vestfold og Gokstad Akademiet, slik at vi kan tiltrekke oss fotballspillende jenter til byen og fylket for å kombinere skole og fotball. Dette blir strategisk viktig for å oppveie for lokale jenter som reiser til storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim for å studere. 
 • Samarbeide med næringslivet for å tiltrekke oss nyutdannede jenter som ønsker å kombinere jobb med toppfotball. Vi vet at fotballspillende jenter kombinerer høyere studier med toppfotball så dette er en spennende rekrutteringsarena for lokalt næringsliv.