Styret

 • Helge Krossøy, styreleder og adm.leder
 • Per Ketil Berg, nestleder og sport
 • Kim Romero, styremedlem næringsliv og like muligheter
 • Anette Vestly, styremedlem og økonomiansvarlig
 • Eva Krossøy, styremedlem og medlemsansvarlig
 • Hazel Xavier Venkatraman, styremedlem
 • Anniken Gunleiksrud, varamedlem

Kontrollutvalg

 • Espen Jensen
 • Ole Petter Lilleengen

Valgkomite

 • Bjørn Tore Haugen, leder
 • Ole Bergersen