Styret

 • Helge Krossøy, leder og admin
 • Per Ketil Berg, nestleder og sport
 • Kim Romero, styremedlem næringsliv og like muligheter
 • Anette Vestly, styremedlem og økonomi
 • Eva Krossøy, styremedlem og medlemsansvarlig
 • Anniken Gunleiksrud, varamedlem

Kontrollutvalg

 • Espen Jensen
 • Ole Petter Lilleengen
 • Hege Tangen Nielsen (varamedlem)

Valgkomite

 • Bjørn Tore Haugen (leder)
 • Ellen Beate Broks
 • Ole Bergersen