Sparebank1 Stiftelsen BV hadde i 2022 et gavebidrag på hele 500 000,- kroner i etableringsstøtte til nystiftet klubb SF Kvinner.