Les om sponsorkonseptet og SF Kvinner her 

Vi tror at ...

  • Økt oppmerksomhet vil gi fokus på jentenes prestasjoner og muligheter, både på banen og i næringslivet.

  • SF Kvinner kan være et «fyrtårn» som bidrar til at det lokale næringslivet får et større mangfold og flere kvinner i ledende posisjoner. 

  • Vi sammen kan bygge Norges morsomste sponsorkonsept slik at samhold, jentesatsing, like muligheter og en drøm blir lett gjenkjennelige elementer i byens identitet.

  • Levelling the Score kan gi en positiv assosiasjonsverdi, kommersielle fordeler og et bedre omdømme. 

  • Kroner 10 000/år

Levelling the score bedrifter 2024

SF Kvinner - Levelling the score 2024 - Norva24